Lúa Vàng Cao Cấp 007

Bình Lúa Vàng cao cấp được kết hợp từ 50 bông lúa vàng và bình gốm Bát Tràng siêu sang.

Liên hệ

HL007

Bình Lúa Vàng cao cấp được kết hợp từ 50 bông lúa vàng và bình gốm Bát Tràng siêu sang.

...